Предимствата на децентрализираната организационна структура

Децентрализацията е вид организационна структура, при която ежедневните операции и отговорностите за вземане на решения се делегират от висшето ръководство на ясли на средно и по-ниско ниво. Това освобождава висшия мениджмънт да се фокусира повече върху важни решения. За малкия бизнес растежът може да създаде необходимост от децентрализация за продължаване на ефективните операции. Децентрализацията предлага няколко предимства, въпреки че отказът от контрол може да бъде труден за собственик на бизнес, свикнал да взема всички решения.

По-голямата автономия оправомощава служителите

Служителите могат да бъдат оправомощени, като имат по-голяма самостоятелност да вземат собствени решения, като им придават усещане за важност и ги карат да се чувстват така, сякаш имат повече принос в посоката на организацията. Също така им позволява да използват по-добре знанията и опита, които са придобили, и да реализират някои от собствените си идеи. Оправомощените служители могат да намалят „бюрокрацията“ на организацията, като поемат инициативата да свършат работата с минимум управленски одобрения.

Облекчаване на тежестта

Децентрализацията сваля част от тежестта на ежедневните бизнес операции от собственика на бизнеса. Когато собственикът позволява на други да изпълняват такива задачи като наемане на нови служители или поръчване на консумативи, това я освобождава да отделя повече време за големи картини, като планиране за разширяване или среща с важни клиенти. Въпреки че за някои собственици може да е трудно да позволят този тип гъвкавост, наградите могат да бъдат значителни както за служителите, така и за собствениците на фирми.

Подготовка за спешни случаи

Може да възникне ситуация, при която собственикът на бизнеса трябва да е далеч от бизнеса за продължителен период от време поради заболяване или друг вид спешни случаи. Децентрализираната структура предоставя по-голям шанс организацията да поддържа самодостатъчност, тъй като мениджърите и служителите са свикнали да работят автономно. Изпробвайте процеса, като напуснете бизнеса за седмица или две - може би ваканция - и оцените резултатите, когато се върнете.

По-ефективно вземане на решения

Децентрализираната организация е в състояние да взема решения по-бързо от тази с централизирана структура. Мениджърът често може да вземе решение, без да се налага да чака, за да премине по верига от команди, което позволява на организацията да реагира бързо на ситуации, при които бързите действия могат да означават разликата между спечелването и загубата на клиент.

Лесно разширяване

За разрастващия се бизнес децентрализацията може да улесни процеса на разширяване. Например, ако разширяването доведе до отваряне на ново бизнес звено в различен географски район, децентрализацията позволява на новото звено да работи като независим субект, което означава, че може да реагира по-лесно на специфичните нужди на района, като например да реши да продава продукти които се харесват на местния пазар.