Как да изключите твърдо iPhone

Не можете да принудите iPhone да се изключи, но можете да го принудите да се рестартира в онези редки случаи, когато дадено приложение ви създава проблеми и срива телефона. След като iPhone се рестартира, можете да го изключите, ако трябва да спестите енергия от батерията. Само не забравяйте да го включите, ако очаквате обаждане от някой от вашите клиенти или служители. Въпреки че нулирането размразява устройството, трябва да премахнете и преинсталирате приложението, което срива мобилната операционна система iOS.

1

Опитайте да изключите iPhone, като използвате нормалната процедура. Задръжте бутона „Sleep / Wake“ за около пет секунди и след това плъзнете плъзгача „Slide to Power Off“. Този метод обикновено не работи, ако телефонът е замразен, но си струва да опитате.

2

Задръжте едновременно бутоните „Sleep / Wake“ и „Home“ за около 10 секунди, за да нулирате iPhone.

3

Освободете двата бутона, когато логото на Apple се появи на екрана. IPhone се рестартира и може да се използва само за няколко секунди.