Как да пишете в средата на буквите, без да изчезват следващите букви

Ако случайно натиснете определен клавиш на клавиатурата, можете неволно да включите режима на свръхтип. Ако се опитате да въведете буква между други букви в режим на свръхтип, новата буква замества следващия знак. Това може да бъде много опасно, особено когато редактирате чувствителни бизнес документи. Ако не забележите навреме, можете да презапишете цели параграфи или да въведете десетки печатащи грешки във вашите документи. За щастие ключът, който позволява режим на свръхтип, също може да го деактивира.

Деактивиране на режима на свръхтип в Windows

За да спрете презаписването на следващия знак при всяко въвеждане на буква, натиснете клавиша "Вмъкване" на клавиатурата. Клавишът Вмъкване се намира вляво от клавиша Начало на повечето клавиатури. Не сте предупредени по никакъв начин, когато активирате или деактивирате режима на свръхтип. Имайте предвид, че клавиатурите на Mac нямат клавиш "Вмъкване".