Как да намерим процента на брутната печалба, който показва връзка с приходите

Процентът на брутната печалба показва връзката между приходите на компанията и разходите за продадени стоки. Процентът показва центовете за долар, които компанията запазва от всеки долар приходи. Например, ако вашата компания има процент на брутна печалба от 26 процента, това означава, че 26 цента от всеки долар приходи са равни на печалба. Можете да сравните процента на брутната печалба за вашата компания с други в същата индустрия или от предишни години.

1

Извадете цената на стоките, продадени от вашата компания, от общите приходи за тези продажби, за да намерите вашата брутна печалба. Например, ако вашата компания генерира 4,6 милиона долара приходи от продажба на стоки, за които сте платили 3,3 милиона долара, брутната печалба на вашата компания е равна на 1,3 милиона долара.

2

Разделете брутната си печалба на общите разходи за стоки, които вашата компания продава. В този пример разделете 1,3 милиона долара на 3,3 милиона, за да получите 0,3939.

3

Умножете резултата по 100, за да преобразувате резултата в процента на брутната печалба. В този пример умножете 0,3939 по 100, за да намерите процента на брутната печалба равен на 39,39 процента.