Как да принудим да изключим iPhone, когато замръзне

Приложение, което използва много памет, може да доведе до замръзване на вашия iPhone. Простото рестартиране ще принуди телефона и приложенията му да се рестартират. Ако рестартирането на вашия iPhone не е възможно, използвайте процеса на нулиране, за да рестартирате телефона си.

1

Задръжте натиснат бутона "Включване / Изключване" в горната част на вашия iPhone за три секунди, докато червеният плъзгач се появи в горната част на екрана на устройството.

2

Поставете пръста си върху стрелката и я плъзнете надясно, за да изключите устройството си. Оставете телефона си изключен за 10 секунди, след това задръжте бутона "Включване / Изключване", докато се включи отново.

3

Нулирайте телефона си, ако устройството не реагира на процедура за изключване. Задръжте едновременно бутона "Вкл. / Изкл." И бутона за начало на вашия iPhone. Продължете да задържите двата бутона, докато логото на Apple се появи на телефона ви и той се рестартира.