Как да позволите да пишете в PDF

Когато изпращате документи на вашите партньори, клиенти, клиенти и служители, някои от документите могат да включват формуляри, които получателят трябва да попълни и подпише. Ако използвате Adobe Acrobat Professional, можете да активирате въвеждането на вашите PDF формуляри с помощта на инструмента пишеща машина. Този инструмент позволява на получателите на документи да създават текстово поле навсякъде в PDF формуляр, така че да могат да го попълват по електронен път.

Активирайте въвеждането в PDF документ

1

Стартирайте Adobe Acrobat Professional. Името на програмата може да се различава леко в зависимост от версията, която имате.

2

Щракнете върху „Файл“ и „Отваряне“, след което отворете PDF файла, за който искате да активирате инструмента за пишеща машина.

3

Щракнете върху „Файл“ и „Запазване като“. Кликнете върху „Reader Extended PDF“ и изберете „Активиране на добавянето на текст в документи“.

Добавете текстови полета в PDF документ

1

Отворете Adobe Acrobat Professional или Adobe Reader. Щракнете върху „Файл“ и „Отваряне“, след което отворете PDF файла, в който искате да въведете.

2

Щракнете върху „Инструменти“ и „Съдържание“. Изберете „Добавяне или редактиране на текстово поле“. Отваря се лентата с инструменти на пишеща машина.

3

Кликнете върху бутона „Машинка“ в лентата с инструменти. Щракнете навсякъде в PDF документа, за да създадете текстово поле. Ако текстовото поле е синьо, щракнете двукратно върху него, за да издърпате курсора нагоре.

4

Преместете текстовото поле наоколо, като щракнете върху инструмента "Избор". Щракнете върху текстовото поле, което искате да преместите, и го плъзнете в друга област на документа.

5

Щракнете върху бутона "Увеличете размера на текста" или "Намалете размера на текста", за да направите текста по-голям или по-малък.

6

Променете цвета на текста, като щракнете върху бутона "Цвят на текста". Щракнете върху „Шрифт“, за да изберете нов шрифт.

7

Редактирайте текста, като щракнете върху бутона „Машинка“ и щракнете двукратно върху текстовото поле.