Как да отворите TIF файл

Вече трябва да имате възможностите за отваряне на TIF файлове. По подразбиране Windows 7 свързва TIF файлове с Windows Photo Viewer, така че можете директно да отворите и прегледате файла. Ако инсталирате друга графична програма, тя може да промени тази асоциация, но само ако поддържа и TIF ​​файлове. Следователно, независимо от вашата конфигурация, можете да отворите TIF файлове само като щракнете двукратно върху него в Windows Explorer.

1

Щракнете върху бутона "Старт" и изберете "Компютър", за да отворите Windows Explorer.

2

Намерете TIF файла в Windows Explorer.

3

Щракнете двукратно върху TIF файла, за да го отворите в съответната програма. Ако предпочитате да изберете различна програма, щракнете с десния бутон върху файла, посочете "Отваряне с" и изберете предпочитаната програма. По подразбиране Windows Photo Viewer и Paint поддържат TIF файлове. Можете също така да изберете да отворите TIF файл във вашия интернет браузър или друга графична програма