Как да отмените избора във Photoshop

Photoshop разполага с редица инструменти, предназначени да ви позволят да избирате обекти, включително инструментите Polygonal Lasso, Magic Wand и Rectangular Marquee. Всеки от тези инструменти е лесно достъпен чрез основната лента с инструменти на Photoshop. Как да отмените избора на обекти е малко по-малко очевидно. Можете да отмените избора на обекти, като щракнете върху елементи от менюто с мишката или като използвате комбинации от клавиши на клавиатурата на компютъра.

С вашата мишка

1

Щракнете върху прозореца, съдържащ селекцията, която искате да отмените, за да се уверите, че е активна. Избраните обекти са заобиколени с пунктирани или пунктирани линии.

2

Щракнете върху „Select“ в главното меню на Photoshop. Появява се падащо меню.

3

Щракнете върху „Отмяна“ от падащото меню. Всички активни области за избор са деактивирани.

С вашата клавиатура

1

Щракнете върху прозореца, съдържащ активния избор, който искате да отмените.

2

Натиснете и задръжте клавиша “Control” на клавиатурата.

3

Натиснете бутона „D“ на клавиатурата, докато продължавате да държите натиснат бутона „Control“. Всички активни области за избор са отменени.