Отстраняване на неизправности с Kindle Fire, който няма да се зарежда

Ако имате проблеми със зареждането на вашия Kindle Fire, проблемът може да е проблем с таблета, проблем с кабела за зареждане, проблем с порта за захранване micro-USB или недостатъчен контакт на мрежата. След като приключите с основното отстраняване на неизправности и въпреки това Kindle няма да се зарежда, може да се наложи да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили вашето устройство, или с клиентската поддръжка на Amazon за допълнителна помощ.

Нулиране на Kindle Fire

Дори и да не разбирате какво е довело до невъзможността на таблета да се зарежда правилно, понякога проблемът все пак може да бъде разрешен чрез просто рестартиране на Kindle Fire. Задръжте натиснат бутона "Захранване" за поне 20 секунди. Натиснете отново бутона "Захранване", за да видите дали устройството ще се включи отново. Ако таблетът остане изключен, включете зарядното устройство Kindle Fire и изчакайте 15 минути, преди да опитате да включите отново захранването.

Проверка на кабела за зарядно устройство Kindle

Най-бързият начин за зареждане на вашия Kindle Fire е да свържете таблета си към електрически контакт с микро-USB кабел и адаптер Amazon Kindle PowerFast. Ако използвате кабел или адаптер, който не е изрично проектиран за Kindle Fire, проблемът може да е връзката за зареждане. Когато се опитате отново да заредите устройството си, уверете се, че го правите с продукти, за които е гарантирано, че са съвместими с вашия таблет.

Проверка на USB връзките

Ако използвате съвместим кабел за зареждане и таблетът пак няма да се зареди, погледнете отблизо micro-USB порта на вашия Kindle Fire. Понякога този порт може да започне да се разхлабва, което може да попречи на способността на кабела да предава правилно захранването към вашето устройство. Ако портът ви е разхлабен, може да се наложи да получите резервна част.

Уверете се, че електрическата мрежа работи

Уверете се, че електрическият контакт, който сте се опитвали да използвате, всъщност функционира правилно. Включете друго устройство в същия контакт, за да проверите дали захранването тече. Ако всичките ви усилия за отстраняване на неизправности са ви оставили там, откъдето сте започнали, и вашият Kindle Fire няма да се зарежда, прегледайте разписката и гаранцията на таблета си и се обадете на поддръжката на клиенти или изпратете имейл съответно.