Какви са предимствата на работата в екип в бизнеса?

Работата в екип включва различни хора и различни групи във вашия бизнес, които работят заедно, за да увеличат максимално ефективността си и да постигнат обща цел. Има много начини за организиране на екипи - някои екипи са организирани около определен продукт, който се разработва, докато други са организирани около процес, като производство или проучване. В допълнение към предоставянето на опит на членовете на екипа, предимствата от работата в екип включват повишена ефективност, финансови спестявания, иновации и морал.

Бакшиш

Работата в екип насърчава креативността и иновациите, съчетава взаимно допълващи се силни страни, подобрява морала и осигурява по-голяма гъвкавост на работното място.

Подобрява морала, като насърчава чувството за собственост

Работата в екип позволява на служителите да поемат по-голяма отговорност за вземането на решения, а също така позволява на членовете на екипа да контролират по-голямата част от работния процес. Това може да доведе до подобрен морал, тъй като служителите получават повече авторитет и собственост върху проектите, по които работят. Допълнителната отговорност може да доведе до по-ползотворна работна среда и по-нисък оборот. Работата в екип също дава на служителите по-голямо чувство за принадлежност и признание, което им помага да се гордеят повече с работата си и с компанията си.

Изгражда доверие и подобрява отношенията

На работните места, където работата в екип не е последователна, създаването на групи помага за изграждането на по-силни взаимоотношения между служителите и позволява на хората да се научат да работят чрез разногласия. Създаването на екипи, дори когато те не са необходими, създава среда, в която работниците продължават да се гордеят с независими постижения, като в същото време празнуват приноса на колегите.

Когато възникне спор, екипът трябва да разреши проблема и да разреши противоречиви идеи, вместо да се застъпи мениджър. Този тип даване и приемане често се прелива в ежедневните операции и комуникации.

По-голяма гъвкавост за организацията

Работата в екип може да помогне на компаниите да бъдат по-гъвкави. Чрез обединяването на служителите от различни части на проекта в един екип понякога проблемите или тесните места могат да бъдат изгладени по-лесно. Например, производителите на автомобили понякога могат да използват този метод, когато проектират автомобили. Вместо всеки нов дизайн на автомобила да преминава през отделни области, като дизайн, инженеринг и доставка на части, производителят на автомобили ще организира един екип, който включва служители от всички тези области, за да проектира всяка кола. Тъй като възникват проблеми в една област, целият екип може да се справи с тях и работата може да продължи много по-бързо.

Насърчава творчеството и иновациите

Някои компании използват екипи и работа в екип, за да създадат работна среда, която превъзхожда творчеството. Тези компании понякога основават корпоративната си структура почти изцяло около работа в екип, където персоналът се наема в общи работни области и след това избира да работи по проекти, които най-добре отговарят на техните умения и интереси. Назначават се лидери и няма командна верига или йерархия на ръководството.

Използването на екипи в пълен ефект означава, че служителите са свободни да създават нови екипи, когато им се появяват нови идеи. Това се нарича корпоративна структура, базирана на екипна работа с плоска решетка, и се използва от компании, желаещи да бъдат лидери в иновациите.