Как да генерирам 1099 формуляра от QuickBooks

Ако използвате независими изпълнители за вашия бизнес, трябва да попълните формуляр IRS 1099 за всеки, който посочва сумата, която сте платили за услуги, предоставени през данъчната година. QuickBooks може да проследява парите, платени на независим изпълнител, и автоматично да попълва формуляр за печат 1099 с неговите съответни финансови данни.

Активирайте опция 1099

1

Стартирайте QuickBooks, след което щракнете върху „Редактиране“ от лентата с менюта.

2

Изберете "Предпочитания" от падащото меню, след което изберете "Данък: 1099" от лявата страна на прозореца.

3

Щракнете върху раздела „Предпочитания на компанията“, след което изберете „Да“ в раздела „Дали подавате 1099 MISC формуляра“. Щракнете върху „OK“.

Настройте доставчик

1

Щракнете върху „Доставчици“ от лентата с менюта.

2

Изберете "Vendor Center" от падащото меню. Щракнете с десния бутон върху независимия изпълнител, за когото искате да създадете формуляр 1099. Кликнете върху „Редактиране“.

3

Щракнете върху раздела „Адресна информация“ и прегледайте информацията на изпълнителя, за да се уверите, че е точна. Щракнете върху раздела „Допълнителна информация“.

4

Щракнете върху полето „Доставчикът отговаря на условията за 1099“. Въведете данъчния номер на изпълнителя в полето "Данъчен номер".

5

Щракнете върху бутона "OK".

Печат 1099

1

Поставете празния формуляр 1099 в принтера, след което щракнете върху „Файл“ от лентата на главното меню на QuickBooks.

2

Изберете "Print Forms" от падащото меню, след което изберете "1099s / 1096" от списъка.

3

Изберете изпълнителя, за когото искате да генерирате 1099, след което щракнете върху "Печат 1099". Прегледът на 1099 се отваря автоматично. За да видите подробните данни във формуляра, премахнете отметката от полето „Подравняване“ и изберете „PDF“.

4

Щракнете върху „Отваряне на PDF във визуализация“, за да прегледате информацията във формуляра.

5

Щракнете върху "Печат", за да отпечатате попълнения 1099 формуляр.