Как да прочетете MSG файл

MSG файл се създава от Outlook, когато потребителят запише съобщение и съдържа всички типични полета: подател, получател, дата, тема и действителното тяло на съобщението. Въпреки че MSG файловете са съвместими с повечето програми, които използват интерфейса за програмиране на приложения за съобщения на Microsoft или MAPI, ако вашите клиенти ви изпращат MSG файлове, вместо да препращат имейли, най-лесният начин да ги отворите е чрез Microsoft Office Outlook 2010. Тази програма може да отвори MSG файлове по подразбиране, така че не е необходимо да купувате допълнителен софтуер или да инсталирате приставки на трети страни.

1

Щракнете върху бутона "Старт" и изберете "Компютър", за да стартирате Windows Explorer, родния Windows 7 файлов мениджър.

2

Изберете устройството и отворете папката, която съдържа вашия MSG файл.

3

Щракнете с десния бутон върху MSG файла и изберете "Open" от контекстното меню.

4

Щракнете върху бутона за избор „Избор на програма от списък с инсталирани програми“ и след това върху бутона „OK“, за да видите списъка с инсталирани програми.

5

Изберете „Microsoft Outlook“ от списъка и се уверете, че е активирана опцията „Винаги да използва избраната програма за отваряне на този вид файл“.

6

Щракнете върху „OK“, за да отворите MSG файла в Microsoft Outlook 2010.