Как да обезопасите PDF

Тъй като форматът PDF (Portable Document Format) е съвместим с почти всяка основна операционна система, фирмите го използват повече от всеки друг, когато трябва да изпращат важни документи по имейл или през мрежата. Вашият бизнес може да изпраща и получава множество PDF документи и понякога може да попадне на защитен с парола, за да предотврати редактирането. Често е по-лесно да редактирате съществуващ PDF, вместо да търсите или пресъздавате документа, първоначално използван за създаването му. Следователно може да искате да редактирате или да използвате повторно PDF файл с парола. Ако не знаете или сте забравили паролата, можете да използвате безплатно онлайн отключване на PDF, за да деактивирате защитата в PDF, за да можете да го редактирате.

1

Придвижете се до безплатен уебсайт като FoxyUtils.com, CrackMyPDF и PDFUnlock, който ви позволява да премахнете ограниченията за редактиране на PDF файлове, защитени с парола. Тези сайтове ви позволяват да премахнете паролите за разрешения за PDF файлове, които можете да отваряте и преглеждате, но не и да редактирате (вж. Ресурси).

2

Щракнете върху връзката или бутона „Преглед“ или „Избор на файл“ на сайта за отключване на PDF. След като се появи прозорецът на браузъра на файлове, отворете папката на вашия компютър, която съдържа PDF файла с парола, която искате да премахнете. Изберете името на PDF файла и щракнете върху „Отваряне“.

3

Щракнете върху бутона „Премахване на парола“, „Отключване“, „Крак“ или подобно име на сайта. Изчакайте няколко секунди, докато сайтът за отключване на PDF файлове качи избрания PDF файл, след което деактивирайте и премахнете паролата за разрешения.

4

Щракнете върху връзката за изтегляне или бутона с надпис „Изтегляне на взломана версия“, „Изтегляне на отключена версия“ или „Изтегляне на вашия файл с премахнати ограничения“. Изберете папка на вашия компютър, в която да запазите отключения PDF файл, след което щракнете върху „Запазване“, за да изтеглите новия файл и да го запазите на вашия компютър.

5

Стартирайте Adobe Acrobat, Foxit или друго приложение, което може да редактира PDF файлове. Щракнете върху „Файл“, след това върху „Отваряне“ в лентата с менюта и отидете до отключения PDF файл, който сте изтеглили. Маркирайте името на отключения PDF файл и кликнете върху „Отваряне“.

6

Редактирайте отключения PDF файл, ако е необходимо. Щракнете върху „Файл“, след това върху „Запазване“ в лентата с менюта, за да запазите редактирания PDF документ.