Как да спрем MacBook да се изключи от сън

Може да е досадно да се налага да продължавате да събуждате вашия MacBook всеки път, когато го оставяте без надзор. Apple MacBook има функция за пестене на енергия, която автоматично изключва устройството, ако не го използвате след определен период от време. Можете да зададете интервала от време, преди лаптопът да премине в режим на заспиване, или можете да предотвратите спирането на MacBook някога, като промените настройките на помощната програма Energy Saver.

1

Изберете "Системни предпочитания" от падащото меню на Apple в горния ляв ъгъл на работния плот. Като алтернатива можете да отворите прозореца System Preferences, като щракнете върху иконата “System Preferences” в дока.

2

Щракнете върху иконата "Икономия на енергия" в раздела Хардуер. Отваря се прозорецът Energy Saver.

3

Щракнете върху падащото поле „Настройки за“ и изберете „Захранващ адаптер“ от падащия списък. Щракнете върху падащото поле "Оптимизация" и изберете "По избор" от списъка.

4

Щракнете върху плъзгача „Computer Sleep“ и го плъзнете докрай надясно. Плъзгачът ще спре на „Никога“. Щракнете върху плъзгача „Display Sleep“ и го плъзнете и до „Never“.

5

Щракнете отново върху падащото поле „Настройки за“ и изберете „Батерия“ от списъка. Изберете "Потребителски" от падащото поле Оптимизация. Преместете двата плъзгача в „Никога“.