Как да свържете два компютъра заедно със споделени папки

Когато използвате два или повече компютъра, за да управлявате бизнеса си, понякога може да се наложи достъп до файл, съхраняван на друг компютър. Вместо да копирате файлове между компютри, по-ефективно решение е да свържете компютрите с помощта на мрежа Windows Homegroup. Мрежите от домашните групи ви позволяват достъп до файлове на твърдия диск на друг компютър чрез настройване на споделени папки. Windows използва вашата съществуваща безжична или физическа мрежа за комуникация, така че няма да се налага да инсталирате допълнително оборудване или софтуер.

1

Включете всички компютри във вашата локална мрежа, за да сте сигурни, че са в режим на заспиване. Домашните групи не използват централен сървър, така че поне един от компютрите на Homegroup трябва да е активен, за да може Windows да открива мрежата.

2

Отидете до първия компютър, който искате да свържете, и отворете File Explorer. Задръжте натиснат бутона "Windows" на клавиатурата и натиснете "X", за да се появи менюто за бърз достъп. Изберете "File Explorer" от опциите.

3

Щракнете върху „Домашна група“ в левия прозорец на File Explorer. Ако компютърът вече е част от домашна група, ще видите името на компютъра и евентуално други под заглавието на домашната група и можете да пропуснете следващата стъпка.

4

Щракнете върху бутона „Създаване“ или „Присъединяване сега“, който се появява в десния прозорец, ако компютърът не е част от домашна група. По време на настройката изберете коя от папките на вашата библиотека искате да споделите с другия компютър чрез домашната група. Ако се присъедините към съществуваща домашна група, трябва също да въведете паролата, която можете да получите от друг компютър на домашната група, като щракнете с десния бутон върху заглавието „Домашна група“ в File Explorer и изберете „Преглед на паролата на домашната група“.

5

Щракнете върху раздела „Споделяне“ в горната част на File Explorer, ако искате да споделите допълнителни папки с другия компютър. Изберете папката, която искате да споделите, и след това щракнете върху „Домашна група (Преглед и редактиране)“ на лентата, за да дадете на другия компютър пълен достъп до папката. Ако предпочитате да дадете достъп само за четене, вместо това изберете „Домашна група (изглед)“. Папката вече е достъпна за други компютри на Homegroup.

6

Превключете към втория компютър и повторете всички стъпки. След като и двата компютъра са в домашната група, можете да осъществите достъп до споделена папка на другия компютър, като изберете „Домашна група“ от File Explorer или от диалоговия прозорец за избор на файл на всяко приложение на Windows.