Брутно тегло Vs. Нетно тегло при доставка

Изпращането на няколко пакета и тяхното претегляне и пощенско маркиране в местната поща е доста проста задача, когато обемът на доставката на компанията е малък. Но ако изпращате кораби в голям мащаб, процесът е по-ангажиран и е важно да разберете разликите в теглото на корабоплаването и разпоредбите, които се прилагат за тях. Ще разберете по-добре вашите производствени и транспортни разходи, а транспортните превозвачи, които използвате, ще могат да работят в рамките на законовите указания за безопасност.

Нетни и брутни тегла

Нетното тегло е основното тегло на продукта само по себе си. Вероятно това е терминът, с който повечето хора са запознати, тъй като го срещат ежедневно върху опаковките на храните. Нетното тегло на зърна от консерви е само теглото на самите зърна и не включва теглото на консервата. След като продуктите се опаковат в торби, кутии или кутии, допълнителното тегло на опаковъчния материал се добавя към нетното тегло, за да се получи общото брутно тегло.

Ако 24 кутии са кутии заедно, кутиите и кутията са част от това ново тегло. Възможно е да има случаи, когато нетното тегло и брутното тегло на товара могат да бъдат еднакви. Например, ако изпращате товар от автомобилни гуми, които не са опаковани по никакъв начин, двете тежести ще бъдат еднакви.

Голяма доставка

Когато се говори за корабоплаване в голям мащаб, е важно да се прави разлика между нетното тегло на товара или пратките, които се експедират, и отделното тегло на транспортния контейнер или камион, използван за изтегляне на продуктите. Както е описано, пълната кутия консерви има бруто тегло. Ако поставите 500 от тези кутии в камион, те вече са товарът; общото тегло на товара се нарича нетно тегло на пратката.

Когато се изчислява брутното тегло на транспортния контейнер или камион, спедиторите включват теглото на самия камион или може би океански кораб, ако превозвате в чужбина, плюс общото брутно тегло на товара. Обикновено теглото на превозното средство няма да се промени значително с течение на времето, но променливата, която се променя, е теглото на транспортираните стоки.

Деклариране на тежести върху коносаменти

Компаниите трябва да бъдат внимателни, когато изчисляват тези различни тегла и ги декларират правилно в товарителницата. Първо, някои стоки се купуват по тегло, така че клиентите искат да знаят само теглото на стоките, които купуват. Те не искат да плащат за опаковъчния материал, в който са изпратени.

На второ място, спедиторската или транспортната компания трябва да има точен отчет за теглото на товара, който превозва за вас. Те вече знаят товароносимостта, която техните камиони или кораби могат безопасно да носят, и те трябва да работят в рамките на стандартите за безопасност. Точните показания също са важни за спедиторите, тъй като те са изправени пред такси за внос / износ и проверки за безопасност.

Правни насоки за транспорт

Безопасната експлоатация по море или пътища е правен въпрос и за транспортните компании. Федералните насоки, издадени от Министерството на транспорта, изискват търговските превозни средства по американските магистрали да не надвишават 80 000 паунда. Станциите за претегляне са разположени по цялата магистрална система и шофьорите на камиони трябва да влязат в тези станции, за да бъдат претеглени и евентуално инспектирани за нарушения на безопасността. Глобите за товари с наднормено тегло ще увеличат тарифите за корабоплаване, така че поддържането на легален и безопасен полезен товар носи ползи както на спедиторските компании, така и на компаниите, които ги наемат.