Как да настроите Wi-Fi връзката за Time Warner Cable

Time Warner предоставя на домовете и бизнеса кабелни модеми, които осигуряват достъп до Интернет чрез компютри и други устройства. Ако искате да настроите безжични устройства за свързване чрез Time Warner, трябва да свържете безжичен рутер към вашия кабелен модем. Рутерът изпраща Wi-Fi сигнал до всички компютри и устройства в обхвата на безжична връзка, осигурявайки интернет връзка.

1

Настройте вашия безжичен рутер до вашия кабелен модем на Time Warner.

2

Включете рутера в пренапрежение и включете устройството.

3

Свържете единия край на мрежовия кабел към порта “Ethernet” на гърба на вашия модем.

4

Свържете другия край на кабела към порта „Интернет“ на гърба на рутера. Индикаторът Ethernet или Network ще свети на модема, а индикаторът Internet ще свети на рутера, което показва, че рутерът излъчва Wi-Fi интернет.

5

Позволете на вашите безжични устройства да открият вашия безжичен рутер и да се свържат с него, за да получат Wi-Fi интернет услугата.