Как да превключите към Microsoft Bluetooth Stack

Bluetooth стек включва драйверите и софтуера, необходими за използване на Bluetooth хардуер. Въпреки че компютрите на вашата компания използват различен стек, например за Dell или Toshiba, може да се наложи да получите достъп до функция, която е съвместима само със софтуера на Microsoft. Windows може да не открие адаптера, ако оригиналните драйвери са деинсталирани; вместо това актуализирайте драйверите, за да превключите.

1

Щракнете върху „Старт“, щракнете с десния бутон върху „Компютър“ и изберете „Свойства“.

2

Щракнете върху „Диспечер на устройства“ и изберете „Bluetooth“, за да го разширите.

3

Щракнете върху името на адаптера, щракнете с десния бутон и изберете „Актуализиране на софтуера на драйвера“. Адаптерът може да включва името на производителя, например „Bluetooth контролер от Toshiba“.

4

Щракнете върху „Преглед на моя компютър за драйверен софтуер и след това върху„ Позволете ми да избера от списък с драйвери на устройства на моя компютър “. Списъкът незабавно се попълва със съвместими драйвери.

5

Изберете този, на който пише „Generic Bluetooth Adapter“ и кликнете върху „Next“. Рестартирайте компютъра, ако бъдете подканени да завършите инсталацията.