Как да отворите XLS файл в Excel

XLS файловете са файлове на работната книга на Excel, създадени в Excel 97 или Excel 2003. Версиите на програмата за 2007, 2010 и 2013 използват формата XLSX по подразбиране за запазване на работни книги, но могат да използват и XLS формат. Можете да редактирате електронни таблици XLS, които сте получили от вашите клиенти или служители в Excel 2013 и да ги запазите като XLSX или XLS файлове. Редактирането на XLS файлове в Excel 2013 и след това запазването им като XLSX файлове оставя вашите данни непокътнати.

1

Стартирайте Microsoft Office Excel 2013. Можете да щракнете двукратно върху иконата му на вашия работен плот или да го стартирате от началния екран.

2

Щракнете върху „Файл“, последван от „Отваряне“, „Компютър“ и след това бутона „Преглед“. Отвореният прозорец се появява на екрана ви.

3

Уверете се, че опцията „Всички файлове на Excel“ е избрана в падащото поле до Име на файл. Excel може да не покаже XLS файла, ако е избрана друга опция, създавайки впечатлението, че не може да го отвори.

4

Придвижете се до папката, която съдържа XLS файла, като използвате вградения браузър на файлове, изберете файла и след това щракнете върху „Отваряне“, за да го отворите в Excel 2013.