Как да направя коментарите частни във Facebook

Ако публикувате нещо във Facebook, може да не искате то да бъде видимо за всички ваши приятели в платформата. Можете да коригирате настройките за поверителност, за да скриете публикация от хора, които не искате да я видите. Ако публикувате коментар на снимка или публикация на някой друг, не можете да скриете коментара във Facebook от хора, които могат да видят оригиналната публикация.

Скрийте публикация във Facebook

Ако публикувате нещо във Facebook и искате да ограничите кой може да го види, можете да коригирате настройките за поверителност, когато споделяте публикацията или след това. За да направите това, когато създавате публикацията, използвайте падащото меню за аудитория до бутона „Публикуване“, за да изберете аудитория за публикацията си.

Това може да бъде „Приятели“, ако искате да ограничите публикацията само до вашите приятели, „Публично“, за да я направите видима за всеки по света, „Само аз“, за да направите публикацията видима само за вас или персонализирана настройка, за да направите публикация, видима само за избрана група хора.

Не забравяйте, че дори ако публикацията не е пряко видима за някого, той все пак може да види екранна снимка или разпечатка на публикацията или да види публикацията на устройство, принадлежащо на някой, който има достъп до нея.

Ако искате да промените настройките за поверителност на публикация, след като е във Facebook, щракнете или докоснете падащото меню за поверителност на публикацията до времевия печат на публикацията. Променете настройките за поверителност на желаните настройки. Имайте предвид, че някой може вече да е видял публикацията, преди да промените настройките, но настройките ще скрият публикацията и ще попречат на нови хора, които не искате да виждате публикацията, да я виждат във Facebook.

Регулиране на коментари във Facebook

Ако някой коментира публикация, която сте направили и предпочитате да нямате коментара там или направите коментар във Facebook, който по-късно искате да изтриете, можете да го изтриете от Facebook. За да направите това, докоснете или задръжте курсора на мишката върху менюто "..." до коментара, след което кликнете или докоснете "Изтриване".

Имайте предвид, че коментарите нямат свои собствени настройки за поверителност, отделно от публикациите или снимките, на които са. Не можете да скриете коментар във Facebook и да го направите видим за по-малко хора, отколкото можете да видите съдържанието, което коментира. Единственият ви избор е да го изтриете или да го оставите видим за всеки, който може да види публикацията или снимката.