Какво е значението на масовия пазар?

Терминът масов пазар се отнася до голям, недиференциран пазар на потребители с широко различен произход. Продуктите и услугите, необходими на почти всеки член на обществото, са подходящи за масовия пазар. Предмети като електрически и газови комунални услуги, сапун, хартиени кърпи и бензин например могат да се рекламират и продават на почти всеки, което ги прави стоки за масовия пазар.

История на масовия маркетинг

През историята на света бизнесът традиционно обслужва много малки географски пазари. Размерът на целевите пазари на бизнеса обикновено беше ограничен до обхвата на личния начин на пътуване на предприемача.

В края на 1800-те и началото на 1900-те години напредъкът в транспорта като железопътни линии и автомобили отвори вратата за масово разпространение на търговци. През 20-те години на миналия век радиопредаванията дават възможност на компаниите да изпращат рекламни съобщения до голяма, недиференцирана аудитория наведнъж, раждайки концепцията за масовия пазар и първите техники за масов маркетинг.

Видове масов маркетинг

Бизнесът може да достигне до масовия пазар с рекламни съобщения чрез различни медии. Радиото, както беше споменато по-горе, е най-старата среда за масовия пазар. Телевизията бързо зае доминираща роля като средство за избор на голям брой бизнеси. Телевизията остава най-ефективното средство за достигане до публиката на масовия пазар, докато иновациите в технологиите и Интернет не започнат да променят играта около началото на 21 век.

Вестниците също са традиционна среда за масов пазар, макар и не толкова ефективни като радиото или телевизията поради регионалния или пристрастен характер на отделните публикации. Настъпването на дигиталната ера революционизира маркетинговата стратегия.

Предимства на масовия маркетинг

Основните предимства на рекламирането и обслужването на масовия пазар са обхватът и икономическата ефективност на правенето на бизнес в такъв голям мащаб. Рекламните съобщения, излъчвани през средствата за масова информация, могат да достигнат до милиони зрители в едно предаване, а икономиите от мащаба правят масовото разпространение по-евтино от регионалните доставки.

Недостатъци на масовия маркетинг

Въпреки своите предимства, масовите пазари се отличават със значителна слабост. Рекламата или разпространението на нишови продукти за уникални пазарни сегменти на масовия пазар може да бъде изключително скъпо в сравнение с постигнатото въздействие.

Пускането на реклама за инвестиционни банкови услуги в голяма телевизионна мрежа, например, може да бъде огромна загуба на пари, тъй като по-голямата част от зрителите на мрежата не са собственици на бизнес, които искат да включат своите компании. Масовият маркетинг също не успява да предостави персонализираното изживяване, което клиентите са очаквали, отбелязва Marketing Insider Group.

Големи данни и сегментиране на пазара

Все по-прецизната сегментация на пазара е противоотровата за присъщата слабост на вчерашния масов маркетинг. Според Leadspace големите данни са изиграли роля на пивитол при решаването на проблема с прекалено широкия, несегментиран маркетинг. Анализът на данни позволява на компаниите да определят целевата си аудитория и да изработват персонализирани съобщения, съобразени с техните клиенти.

Традиционните медии като списания, уебсайтове и билбордове все още имат своето място. Маркетолозите могат да използват данни за насочване към конкретни демографски и географски региони на по-ниска цена от медиите на масовия пазар. Пазарите могат да бъдат сегментирани според редица фактори, включително психология, поведение при покупка, демографски данни, доходи, региони и други пазарни примери.