Как да създадете заглавка в Excel, която да се разпростира в горната част на страницата

Внимателно поставеният хедър може да направи документите по-информативни и да им придаде професионален вид. Може би сте забелязали как заглавията на вестниците привличат вниманието ви и обобщават една история. Microsoft Excel има инструмент, който ви позволява да създавате заглавки, които се появяват, когато отпечатвате вашите работни листове. Въпреки че имате възможност да добавите заглавка към различни местоположения, може да предпочетете да я центрирате, така че заглавката да обхваща горната част на страницата.

1

Отворете работен лист на Excel и кликнете върху „Вмъкване“. Щракнете върху бутона „Текст“, последван от „Header & Footer“. Excel преминава към изглед на оформление и показва три празни колони със заглавки в горната част на работния лист.

2

Кликнете вътре в централната колона и въведете текста, който искате да се появи като заглавка на работния лист. Excel автоматично центрира текста в колоната, докато пишете.

3

Щракнете върху раздела "Дизайн", за да видите списък с опции за форматиране. По подразбиране Excel поставя отметки до „Мащабиране с документ“ и „Подравняване с полетата на страницата“. Премахнете отметките от тези квадратчета, ако не искате Excel да прави това. Ако изберете опцията „Мащабиране с документ“, Excel дава на заглавката същото мащабиране и размер на шрифта, който се прилага за работния лист. Изберете опциите „Подравняване с полетата на страницата“, когато искате да запазите полетата на заглавката в съответствие с полетата на работния лист.

4

Поставете отметка до „Различна първа страница“, ако не искате заглавката да се показва на първата отпечатана страница. Поставете отметка до „Различни нечетни и четни страници“, за да се покажат заглавките различни на нечетни страници.

5

Щракнете върху „Изглед“, последван от „Нормално“, за да се върнете към нормалния изглед на работния лист. Когато отпечатате работния си лист, ще видите заглавката.