Как да редактирате XPS файл

XML Paper Specification е стандартен документ на Microsoft, който се конкурира с Portable Document Format на Adobe. Подобно на PDF файловете, XPS документите са преносими и са предназначени да запазят целостта на вашите документи - текстът и графиките са непроменени. Поради тази причина XPS файловете, които имат разширение .xps, трябва да бъдат редактирани от друго приложение. Запазете XPS документа в съответната програма на Microsoft Word, Excel или PowerPoint и след това използвайте инструментите за редактиране на тази програма, за да направите промени. Когато сте готови, конвертирайте го отново в XPS формат. Използвайте Microsoft XPS Viewer, за да четете XPS документи и използвайте Microsoft XPS Document Writer, за да ги отпечатвате.

1

Щракнете с десния бутон върху документа.

2

Изберете „Properties“.

3

Щракнете върху „Промяна“ от раздела „Общи“.

4

Изберете програма, в която искате да отворите документа.

5

Щракнете върху „OK“, за да отворите програмата и да направите промените.

6

Щракнете върху раздела „Файл“ и след това върху „Запазване като“.

7

Въведете ново име на файл в полето "Име на файл".

8

Изберете „XPS документ“ от списъка „Запазване като тип“.

9

Кликнете върху „Запазване“.