Как да въведете символа на търговска марка на Macbook

Когато подготвяте документ за вашия малък бизнес, в който се споменава запазена марка, можете да въведете символа на търговската марка на вашия MacBook; например, когато пишете описание на един от вашите собствени продукти с търговска марка за съобщение за пресата и искате да сте сигурни, че читателите са наясно със състоянието на търговската марка. Всички MacBooks се предлагат с предварително инсталиран текстов процесор TextEdit и можете да въведете символа на търговската марка с проста команда от клавиатурата.

1

Щракнете върху „Приложения“ на Dock на вашия MacBook и след това върху „TextEdit“, за да стартирате родния текстов процесор на Apple. Появява се нов празен документ.

2

Въведете текста, който се нуждае от запазена марка.

3

Натиснете и задръжте клавиша „Option“ и след това натиснете бутона „2“ на клавиатурата на вашия MacBook, за да въведете символа за търговска марка „TM“.

4

Натиснете клавиша „Option“ и след това натиснете бутона „R“, за да въведете регистрираното „R“ в символ на кръг във вашия документ.