Flat Vs. Йерархична организационна структура

Организационната структура е методът, който организацията използва, за да очертае линии на комуникация, политики, авторитет и отговорности. Той определя степента и естеството на разпространението на лидерството в организацията, както и метода, по който информацията тече. Организациите обикновено адаптират или плоска, или йерархична структура.

Плоска организационна структура

Плоската организация се отнася до организационна структура с малко или никакво ниво на управление между ръководството и служителите на ниво персонал. Плоската организация наблюдава по-малко служителите, като същевременно насърчава засиленото им участие в процеса на вземане на решения.

Предимства на плоска структура

 • Това повишава нивото на отговорност на служителите в организацията.

 • Той премахва излишните нива на управление и подобрява координацията и скоростта на комуникация между служителите.

 • По-малко нива на управление насърчават по-лесен процес на вземане на решения сред служителите.

 • Премахването на заплатите на средния мениджмънт намалява бюджетните разходи на организацията.

Недостатъци на плоска структура

 • Служителите често нямат конкретен шеф, на когото да докладват, което създава объркване и възможни борби за власт сред ръководството.

 • Плоските организации са склонни да произвеждат много специалисти, но няма специалисти. Конкретната длъжностна функция на служителите може да не е ясна.

 • Плоската структура може да ограничи дългосрочния растеж на организацията; ръководството може да вземе решение срещу нови възможности в опит да поддържа структурата.

 • По-големите организации се борят да адаптират плоската структура, освен ако компанията не се раздели на по-малки, по-управляеми звена.

Йерархична организационна структура

Йерархична организация следва оформлението на пирамида. Всеки служител в организацията, с изключение на един, обикновено изпълнителен директор, е подчинен на някой друг в организацията. Оформлението се състои от множество обекти, които се спускат в основата на служителите на ниво персонал, които седят в дъното на пирамидата.

Предимства на йерархичната структура

 • Служителите признават определени нива на лидерство в организацията; авторитетът и нивата на отговорност са очевидни.

 • Възможностите за промоция мотивират служителите да се представят добре.

 • Йерархичните структури насърчават развитието на служителите като специалисти. Служителите могат да стеснят полето си на фокус и да станат експерти в определени функции.

 • Служителите стават лоялни към своите отдели и се грижат за най-добрия интерес на своята област.

Недостатъци на йерархична структура

 • Комуникацията между различните отдели има тенденция да бъде по-малко ефективна, отколкото в плоските организации.

 • Съперничеството между отделите може да се разпали, тъй като всеки отдел взема решения в полза на собствените си интереси, а не на организацията като цяло.

 • Повишената бюрокрация често пречи на организацията да се променя. Възможно е да се наложи увеличено време, за да се отговори на клиентите.

 • Заплатите за множество управленски слоеве увеличават разходите на организацията.