10 най-важни бизнес цели

Вашите бизнес цели са резултатите, които се надявате да постигнете, докато управлявате и развивате бизнеса си. Като предприемач вие се занимавате с всеки аспект на вашия бизнес и трябва да имате предвид ясни цели за вашата компания, ако искате да останете на път. Наличието на изчерпателен списък на бизнес целите създава насоките, които се превръщат в основата за вашето бизнес планиране.

1. Получаване и оставане на печалба

Поддържането на рентабилност означава да се гарантира, че приходите изпреварват разходите за правене на бизнес. Съсредоточете се върху контрола на разходите както в производството, така и в операциите, като същевременно запазите маржа на печалбата от продадените продукти.

2. Производителност на хората и ресурсите

Обучението на служителите, поддръжката на оборудването и покупките на ново оборудване оказват влияние върху производителността на компанията. Вашата цел трябва да бъде да осигурите всички ресурси, необходими на вашите служители, за да останат възможно най-продуктивни.

3. Отлично обслужване на клиентите

Доброто обслужване на клиентите ви помага да задържате клиенти и да генерирате многократни приходи. Да поддържате клиентите си доволни трябва да бъде основната цел на вашата организация.

4. Привличане и задържане на служители

Оборотът на служителите ви струва пари в резултат на загубена производителност и разходи, свързани с набирането на персонал, които включват реклами за заетост и разплащателни агенции. Поддържането на продуктивна и позитивна среда на служителите подобрява задържането.

5. Основни ценности, управлявани от мисията

Мисията на вашата компания е описание на основните ценности на вашата компания. Това е обобщение на убежденията, които вашата компания има по отношение на взаимодействието с клиентите, отговорността към общността и удовлетвореността на служителите. Основните ценности на компанията стават целите, необходими за създаване на положителна корпоративна култура.

6. Устойчив растеж

Растежът се планира въз основа на исторически данни и бъдещи прогнози. Растежът изисква внимателно използване на фирмените ресурси като финанси и персонал.

7. Поддържане на здравословен паричен поток

Дори компания с добър паричен поток се нуждае от финансови контакти, в случай че е необходим капитал за разширяване на организацията. Поддържането на способността ви да финансирате операции означава, че можете да се подготвите за дългосрочни проекти и да отговорите на краткосрочни нужди, като ведомост за заплати и задължения.

8. Справяне с промяната

Управлението на промените е процесът на подготовка на вашата организация за растеж и създаване на процеси, които ефективно се справят с развиващия се пазар. Целта на управлението на промяната е да се създаде динамична организация, която е готова да отговори на предизвикателствата на вашата индустрия.

9. Достигане до точните клиенти

Маркетингът е нещо повече от създаване на реклама и получаване на принос от клиентите за промени в продукта. Това е разбирането на тенденциите на купувачите от потребителите, възможността да се предвидят нуждите от дистрибуция на продукти и развитието на бизнес партньорства, които помагат на вашата организация да подобри пазарния дял.

10. Изпреварване на състезанието

Изчерпателният анализ на дейностите на състезанието трябва да бъде постоянна бизнес цел на вашата организация. Разбирането къде се класират вашите продукти на пазара ви помага да определите по-добре как да подобрите позицията си сред потребителите и да подобрите приходите си.