Как да активирам VGA изхода

По подразбиране преносимите компютри показват графики на LCD екрана на лаптопа, но повечето лаптопи включват и порт за външен видео графичен адаптер. Това позволява на вашия лаптоп да се показва на по-голям външен монитор. Повечето производители включват горещ клавиш за превключване на дисплеи, но има и други методи, вградени в Windows 7 и вероятно вашия графичен драйвер.

Прикрепете VGA монитора

Някои лаптопи автоматично преминават към VGA изход, когато компютърът открие VGA устройство, свързано към VGA порта. Намерете 15-пинов VGA порт на гърба или отстрани на вашия лаптоп. Подравнете VGA конектора на монитора си с VGA порта на вашия лаптоп и го натиснете. Ако е активирано автоматично превключване, изходът на лаптопа ще се пренасочи към VGA монитора.

Контролен панел

Windows 7 позволява превключване към VGA монитор чрез контролния панел. От „Контролен панел“ на компютъра щракнете върху „Хардуер и звук“ и след това върху „Свързване към външен дисплей“. Изберете VGA монитора от падащото меню „Дисплей“ и щракнете върху „OK“, за да превключите към VGA монитора.

Свържете се с VGA проектор

Windows 7 включва горещ клавиш за бързо превключване към външен VGA проектор. Задържането на бутона „Windows“ и натискането на „P“ отваря изскачащ прозорец с опциите „Дублиране“ или „Само проектор“. Избирането на „Дублиране“ ще отразява дисплея на вашия лаптоп върху проектора. Избирането на „Само за проектор“ деактивира LCD екрана на лаптопа и се показва само на VGA проектора.

Горещ бутон за лаптоп

Повечето лаптопи включват специална комбинация от клавиши за превключване към външен VGA монитор. Обикновено горещият клавиш включва задържане на клавиша „Функция“ или „Fn“ и натискане на един от номерираните функционални клавиши в горната част на клавиатурата. Подходящият ключ обикновено се изобразява със снимка на монитор. Консултирайте се с ръководството на вашия лаптоп за точната комбинация от клавиши.

Графичен адаптер

Повечето графични адаптери за лаптоп включват метод с десен бутон за бързо превключване между режимите на показване. С десния бутон на мишката върху някоя празна област на вашия работен плот се изскача изскачащо меню с опцията „Графични опции“. Изберете „Output To“ и изберете „Monitor“. Като алтернатива посочете „... Клон на дисплея“ и изберете „Notebook + Monitor“, за да запазите и дисплея на лаптопа.