Как да направите формула за марж на печалба в Excel

Вашият марж на печалба е важна цифра за вашия бизнес, защото ви казва процентът от всяка продажба, който представлява печалба. Маржовете на печалбата са важни, когато цените продукти, генерирате отчети за продажбите и търсите финансиране. Microsoft Excel ще изчисли маржовете на печалба, ако създадете електронната таблица и въведете формулата правилно. Знанието как да изчислите маржа си на печалба ще ви помогне да поемете контрола над вашия бизнес и да гарантирате, че всяка продажба обединява печалбата, която очаквате.

1

Създайте нова електронна таблица в Microsoft Excel. Въведете заглавия над първите четири колони, озаглавени „Приходи“, „Разходи“, „Печалба“ и „Марж на печалбата“.

2

Въведете продажната цена в следващия ред под графата „Приходи. Например, ако въпросният артикул се продава за $ 25, въведете 25 в първата колона.

3

Въведете цената на продукта във втората колона. Ако закупите артикула за $ 8 всеки, въведете 8 в тази колона.

4

Създайте формула в третата колона, за да определите печалбата си от продажбата. Формулата трябва да гласи "= A2-B2", за да се извади цената на продукта от продажната цена. Разликата е вашата обща печалба, в този пример резултатът от формулата ще бъде $ 17.

5

Въведете формула в последната колона, за да изчислите маржа на печалбата от продажбата. Формулата трябва да раздели печалбата на сумата на продажбата или = (C2 / A2) 100, за да се получи процент. В примера формулата ще изчисли (17/25) 100, за да се получи 68 процента резултат на маржа на печалбата.