Как да намерите архивираните имейли на iPhone

На пръв поглед може да изглежда, че всички архивирани имейл съобщения на вашия iPhone са изчезнали, тъй като приложението Mail няма специална папка Archive. Не е нужно обаче да се притеснявате, че сте безвъзвратно загубили важните си архивирани съобщения от клиенти и служители. Вместо папка Archive, приложението Mail автоматично прехвърля всяко архивирано съобщение в папката All Mail на вашия имейл акаунт. След като намерите архивирано съобщение, можете да го прехвърлите обратно в оригиналната папка или да изберете друга папка.

1

Отворете приложението Mail на вашия iPhone и след това отидете до екрана на пощенските кутии. Например, ако сте в екрана Всички пощенски кутии, докоснете бутона „Пощенски кутии“, за да отворите екрана на пощенските кутии.

2

Докоснете името на имейл акаунта в раздела Акаунти, който съдържа съобщението, което искате да изтеглите.

3

Докоснете папката „Цялата поща“, за да видите списък с вашите съобщения за този акаунт.

4

Изберете архивираното съобщение и след това докоснете иконата "Папка".

5

Докоснете папката, в която искате да прехвърлите архивираното съобщение, като Inbox. Съобщението се прехвърля незабавно в избраната папка.