Как да намерите архивирана поща в Gmail

Архивирането на съобщения във вашия имейл клиент на Gmail ви позволява да поддържате важни бизнес имейли, без те да се показват във вашата пощенска кутия. След като архивирате имейл обаче, не е много очевидно къде се премества съобщението, което може да бъде проблематично, когато трябва да намерите архивирано съобщение. Google не съхранява архивирани съобщения в собствената си отделна папка, а по-скоро ги премества в етикет, който обикновено се използва за показване на всички съобщения във вашия имейл акаунт.

1

Щракнете върху етикета „Цялата поща“, намиращ се в лявата странична лента във вашия акаунт в Gmail. Ако видите този етикет, щракнете върху „Още“, за да се покажат допълнителни етикети.

2

Намерете архивираното съобщение сред всички показани имейли. Google показва всички съобщения в получената поръчка и архивираното ви съобщение няма да има приложен етикет „Входящи“.

3

Щракнете върху архивираното съобщение, за да го отворите и да видите съдържанието. Друга възможност е да щракнете върху полето отляво на съобщението и след това върху „Премести във входящата поща“, за да преместите съобщението от архивите си обратно във входящата си поща.